S.P.D. "ŠEVIĆ & DS"
     21433 Silbaš, Nikole Tesle 23
 
     vl. Dragan Šević
 
     Tel/fax:     021/764-443
     Mob:          064/120-31-58
 
     E-mail: sevicd@neobee.net
     Web: www.sevicd.backabanat.com
 
        
       Delatnost:


       - uređenje enterijera
       - stilska obrada drveta
       - izrada nameštaja od masiva
       - farbanje u komori
       - sušenje drveta